Selvværd og selvtillid
Præstationsangst - Usikkerhed og nervøsitet - Svært ved at sige fra - Negativt selvbillede - Angst - Depression - Social isolation - Ensomhed - Selvværd - Selvtillid

Selvværd og selvtillid - MindGo rådgivning og terapi

Hvad betyder dit selvværd?

Selvværd og selvtillid er ikke det samme, men hænger alligevel ofte sammen. Dit selvværd udvikles gennem hele livet, men grundlaget formes i din tidlige barndom. Selvværd handler om en grundlæggende følelse af at være værdsat og at være god nok.

Lavt selvværd spiller ind på din selvopfattelse. Du har mange negative tanker om dig selv og føler dig forkert, værdiløs, ikke elsket og uden betydning. Du har svært ved at sige fra og passe på dig selv i forhold til andre, som overskrider dine grænser. Lavt selvværd påvirker dit humør, forringer din livskvalitet og dit helbred. Lavt selvværd kan også være forbundet med tilstande som angst og depression.

Du kan arbejde med at udvikle dit selvværd og få det bedre med dig selv og dine omgivelser. Med en højere grad af selvværd, er du for eksempel mindre sårbar overfor nederlag og følelsesmæssige udfordringer. Du har tillid til dig selv, føler dig god nok og står ved den, du er.       

Din selvtillid kan også udvikles

Selvtillid handler om tillid til dine egne færdigheder, til at du kan præstere. At du grundlæggende set har tillid til, at du kan klare, det du sætter dig for og derfor gerne påtager dig nye udfordringer. Hvis du derimod har lav selvtillid, føler du dig ofte usikker, er nervøs for ikke at slå til og for ikke at kunne præstere godt nok. Du tør heller ikke sige din mening, holder dig ofte tilbage på for eksempel møder på dit job. Du er også mest tilbøjelig til at undgå at give præsentationer for andre, holde foredrag og taler.   

Vi hjælper dig med at arbejde med og udvikle dit selvværd og din selvtillid med online terapi og coaching. Med at ændre dit negative selvbillede og manglende selvtillid og dermed få chancen for at udnytte dit fulde potentiale.  

Du kan også besøge Netdoktor.dk og få mere information om selvværd og selvtillid.

Gå til MindGo konsultation