Persondatapolitik og cookies

Beskyttelse af dine personlige oplysninger
Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger seriøst og ønsker derfor at skabe en åbenhed og transparens omkring, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

Formål med behandlingen
Formålet med indsamlingen af personoplysninger er at kunne kommunikere med vores brugere/kunder, gennemføre konsultationer samt tage imod bookinger i vores online booking system og betaling via vores webshop på MindGo.dk.

Oplysninger, vi indsamler
Vi indsamler følgende oplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde. Du kan vælge at være anonym i vores konsultationer og i så fald registreres dit navn og adresse udelukkende i forbindelse med online betalingen.

Dataansvarlige
Det er virksomhedens dataansvarlige, der har ansvaret for, at dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning vedrørende persondata. Kontakt vores dataansvarlige: support@mindgo.dk

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?
Vi indsamler dine personoplysninger, når du kontakter os i forbindelse med en online konsultation eller et af vores andre online produkter. Vi indsamler informationen via kontaktformularer og bestillingsformularer på vores hjemmeside og webshop.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger lagres i krypterede mapper, som kræver adgangskode for at få adgang. Det er kun indehaveren af firmaet og betroede medarbejdere, som har adgang til disse. Opbevaring sker på egne krypterede servere på hjemmesiden samt på E-mail.

Dine oplysninger lagres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), men kan også overføres og anvendes i et land uden for EØS. Alle overførsler af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Overførsler til lande uden for EØS sker altid under sikring af de fornødne overførselsgarantier. Dette vil være tilfældet i forhold til bl.a. Google, som er lokaliseret i USA.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?
Dine personoplysninger bliver delt med medarbejdere hos MindGo, som har brug for at se dine oplysninger med henblik på udførelse af deres arbejdsopgaver. Dine personoplysninger bliver ikke delt med flere medarbejdere, end hvad der er nødvendigt for at kunne levere den ydelse, du har købt online.

MindGo udleverer aldrig dine personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring uden for vores egen virksomhed. Såfremt dine personoplysninger videregives til tredjemand, er det kun med henblik på levering af en ydelse.

Dine personoplysninger kan overlades eksterne samarbejdspartnere, der behandlinger dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til terapi og coaching konsultationer, teknisk drift og markedsføring. Disse samarbejdspartnere er dermed vores databehandlere og handler kun efter vores instruks. De må således ikke benytte oplysningerne til andet formål end den handling, de udfører på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle.

Vi benytter databehandlere, der er etableret i USA, herunder f.eks. Google og Microsoft. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. persondataforordningens artikel 45. Såfremt vi benytter andre databehandlere etableret uden for EU end de nævnte, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Dine rettigheder som registreret
Som registreret, det vil sige en person, vi har registreret personoplysninger omkring, har du en række rettigheder.

Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt oplysninger omkring den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig rettet, samt ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (ajourføring).

Ret til sletning
Du har til enhver til ret til at få dine personoplysninger slettet, undtagen i en række nærmere angivne situationer:

 • Hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings- og informationsfrihed
 • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
 • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål
 • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

 Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
 • Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne
 • Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få sendt en kopi af de personoplysninger, du har givet os, på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller en anden dataansvarlig, såfremt vores behandling af dine oplysninger foretages automatisk og er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, såfremt vi behandler personoplysninger på et af følgende grundlag:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesser eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvordan udøver du dine rettigheder?
Du kan anmode om udnyttelse af en eller flere af ovenstående rettigheder ved at benytte denne formular. Vi behandler din anmodning uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen.
 
Gyldigt retsgrundlag for behandlingen
Vores behandling af dine personoplysninger sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, litra a vedrørende samtykke, og artikel 6, litra b, vedrørende opfyldelse af en kontrakt. Det vil sige, at vi altid indhenter et gyldigt samtykke eller har en gyldig kontrakt for, at vi kan indsamle, opbevare og behandle dine personoplysninger.

Sletning af dine personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem og senest 5 år efter, din ydelse ophører hos os. Oplysninger kan gemmes i længere tid, såfremt vi har et legitimt behov for dem, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde et lovkrav.

Klagemulighed
Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt eller ulovlig måde, kan du kontakte vores dataansvarlige. Vi gør altid vores bedste for, at du føler dig tryg ved at overlade dine personoplysninger til os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ændringer
Der kan løbende være behov for, at vi opdaterer vores persondatapolitik. Du vil altid kunne finde vores nyeste udgave på hjemmesiden.

Sikkerhed
Vi sørger for løbende at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Cookies
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.
Vi benytter cookies til at tilpasse vores indhold dine ønsker, gemme dine præference og til at analysere vores trafik.
Ifølge lovgivning må vi gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre levering af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Hvis vi ønsker at anvende andre cookies, skal vi indhente dit samtykke.
Vi anmoder om din tilladelse til at anvende cookies, når du besøger hjemmesiden. Der vil være en synlig cookie-boks, som du skal trykke ”Accepter” i, såfremt du tillader vores indsamling af cookies. Du kan vælge at trykke ”Afvis”, du vil så blive sendt til en side med forklaring.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand.

Du kan til enhver til slette cookies. Se hvordan her.

Vi benytter også Google Analytics for at indsamle statistik fra brugere på vores webside. Det kan slås fra her.

Brug af cookies

Mindgo.dk indsamler MindGo information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger MindGo til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte funktioner på MindGo og til at understøtte vores markedsføring af MindGo. Her kan du læse mere om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvordan du kan kontakte MindGo vedr. spørgsmål om cookies og privatlivspolitik.

Indsamlingen af oplysninger på MindGo.dk sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. Såfremt der via hjemmesiden foretages behandling af personoplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, vil behandlingen ske i overensstemmelse med persondataloven.

MindGo registrerer automatisk log-ind og log-ud tidspunkter, IP-adresse samt data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester på Mindgo.dk. Disse oplysninger bliver ikke sammensat med navn og mail.

MindGo bruger i den forbindelse forskellige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, der hjælper MindGo med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af hjemmesiden.

MindGo indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på følgende måder:

 • Ved brug af såkaldte cookies
 • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger

Hvad er en cookie?

Når du besøger MindGo.dk, lagres der cookies på din computer. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Stort set alle websites anvender cookies. De ligger på din egen computer som en hjælp til dig selv, idet de bruges til, at du nemt kan finde de websteder, hvor du har været, igen. Oftest hjælper de med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden.

Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om brugerindstillinger, login og hvordan hjemmesiden benyttes.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies og slette eksisterende cookies fra din harddisk. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du nægter cookies, kan der være funktioner på MindGo, som ikke virker.

Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies

Hvad bruges cookies til på MindGo?

For at fastlægge, hvem der besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies til at føre demografiske og bruger relaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.

Træk dit samtykke tilbage

Såfremt du tidligere har afgivet samtykke til, at vi må benytte de personoplysninger, som du har givet os, så kan du nedenfor trække denne samtykke tilbage. Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan slette oplysninger, som vi ifølge lovgivningen skal opbevare. Dette kan f. eks. være faktureringsoplysninger.

Brug denne formular til at trække dit tidligere afgivne samtykke tilbage.

Kontakt Kundeserice

Kontakt

Tlf. +45 40109155
E-mail: info@mindgo.dk