Stress mand

MindGo Stress Test

Hvor stresset er du?

MindGo stress test viser dig, hvor stresset du er. Oplever du for eksempel søvnproblemer, uro og rastløshed, nedsat immunforsvar og er mere irritabel end du plejer, har sværere ved at koncentrere dig og mangler energi? Dette er blot nogle af de typiske tegn på stress.

Stress er et overordnet begreb for de belastninger, som negative reaktioner på vores livssituation kan medføre. Stress kan have en negativ indflydelse på vores psykiske og fysiske helbred. Vi  oplever alle at føle os stressede af og til, og det kan vi godt tåle. 

Men hvis vi overbelastes i en længere periode, kan stress være direkte skadelig for vores hjerne og krop. Hertil kommer, at stress forringer vores livskvalitet generelt gennem en række forskellige symptomer.

Da alvorlig stress ofte opstår over en længere periode, vænner du dig langsomt til symptomerne og er ikke altid opmærksomme på, hvornår du skal gøre noget ved din situation, herunder eventuelt opsøge professionel hjælp.

Langvarig stress opstår, når du gennem længere tid oplever udfordringer, som du ikke føler, du kan håndtere. Det kan være fx være problemer på dit arbejde eller privat, alvorlige indtrufne begivenheder eller generel overbelastning og mangel på hvile. Når du konstant er i en tilstand af alarmberedskab og anspændthed, kan det afstedkomme alvorlige fysiske sygdomme, herunder hjerte- og karlidelser.

Langvarig ubehandlet stress kan også føre til psykisk belastende tilstande som angst og depression. Så det er altid vigtigt, at du tager dine symptomer alvorligt.  

Læs mere om stress her. Du kan også finde information om stress her på Sundhed.dk.

MindGo Stress test - sådan gør du

Tag vores stress test og bliv klogere på dine symptomer og hvor alvorlig din stress er. Du skal besvarer 36 spørgsmål med enten ja eller nej i forhold til, om du oplever de nævnte symptomer i testen. Du får dit testresultat på skærmen umiddelbart efter, du har gennemført testen.

Gennemfør testen

[tqb_quiz id='2758']