Depression pige

MindGo Depressions Test

Er du trist, modløs og mangler energi?

MindGo Depressions test hjælper dig med at afklare, om dine symptomer er tegn på, at du muligvis har en depression.

Livet er ikke altid let og der kan være omstændigheder, som gør det naturligt at være træt af det hele og ked af det. Du kan således have symptomer på en depression, uden at det er tilfældet.

Du skal derfor altid være opmærksom på bør altid overveje, om dine symptomerne er forbigående og vil forsvinde i løbet af nogle dage. Eller om du har haft dem i længere tid uden bedring. Testen kan hjælpe dig med at undersøge, om du muligvis har en depression og i givet fald i hvilken sværhedsgrad. Tilstanden varierer fra let til moderat og svær depression.

Depression er en lidelse, som kræver hurtig behandling, inden den når at udvikle sig yderligere. Uden behandling kan depressionen forværres og være en medvirkende årsag til tab af livskvalitet og forringelse af dit helbred, også på længere sigt.

Psykologisk rådgivning og terapi kan hjælpe dig ud af din depressive tilstand og forbedre din livskvalitet. Hos MindGo kan det foregå på mail, chat, telefon, Skype og Facetime eller i en kombination af disse, afhængigt af, hvad du føler dig mest tryg ved. Det er ikke vigtigt for din behandling, hvilken form, du vælger.

Læs mere om depression her. Du kan også besøge Sundhed.dk og finde mere information om depression og symptomer herpå.

Mindgo Depressions test - sådan gør du

Testen består af i alt 26 spørgsmål om dine symptomer, hvor du har 5 svarmuligheder ved hvert spørgsmål. Når du besvarer det enkelte spørgsmål, skal du tage udgangspunkt i, hvorvidt du har haft det nævnte symptom i de 2 foregående uger (som minimum) og eventuelt endnu længere.

Du får dit testresultat på skærmen umiddelbart efter, du har gennemført testen. Ved tegn på svær depression er det vigtigt, at du også kontakter din læge for eventuel yderligere behandling.

Gennemfør Depressions Test

[tqb_quiz id='2716']