Livskriser
Skilsmisse - Arbejdsløshed - Sygdom - Dødsfald - Handicap - Barns diagnose - Overgangsalder

Livskriser - MindGo rådgivning og terapi

Hvad er en livskrise?

Livskriser opstår i perioder, hvor du er alvorligt psykisk belastet på grund af ændrede livsvilkår og indtrufne begivenheder. Din normale mestringsevne er udfordret og du har svært ved at magte eller vænne dig til din nye livssituation.

Naturlige livskriser er knyttet til de forskellige faser i vores livsforløb, hvor vores livsvilkår og hverdagsliv ændres. Når vi for eksempel flytter sammen med en partner, får børn, flytter og skifter bolig, bliver midaldrende og ældre, når børnene flytter hjemmefra og når vi mister vores gamle forældre. Vi er forberedte på, at dette sker, men alligevel føles det ofte som store omvæltninger, som vi først skal vænne os til.

Menneskers evne til forandring er meget forskellig, Måske oplever du, at du har svært ved at vænne dig til ændringer i dine livsvilkår eller hverdag og det er helt naturligt. Det er også helt naturligt at have behov for hjælp til at komme videre med de nye omstændigheder.  

Livskriser kan også indtræffe som følge af ikke forventelige begivenheder og nye vilkår, for eksempel forårsaget af skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom, handicap eller ændrede økonomiske vilkår. Måske tvinger din sygdom dig til at finde et nyt job eller gå på nedsat tid og foretage andre ændringer i din praktiske hverdag. Eller du oplever sorg og bekymringer, fordi dit barn har fået en diagnose fx ADHD eller autisme.

Det kan være rigtig svært at få styr på følelser og tilværelse efter en uventet og uønsket begivenhed, som ryster dine fundamentale livsvilkår og dine muligheder i livet. Vi hjælper dig videre med online rådgivning og terapi. Du behøver ikke klare en udfordrende livskrise alene. 

Traumatiske kriser

Normalt skelnes der mellem naturlige livskriser og traumatiske kriser, som følge af ulykker, pludselige dødsfald, katastrofer og lignende. Men reaktionerne har mange fælles træk og det er individuelt, hvordan det enkelte menneske reagerer på det, der sker. Du kan læse mere om livskriser og traumatiske kriser på Sundhed.dk

Gå til MindGo konsultation